Welkom op de site van Netty Gelijsteen Het kunstenaarsinitiatief Netty neemt als kunstenaar het initiatief. Ze ontgint een nieuwe gelijkwaardige ruimte en fungeer daarin als verbindende factor. Zo brengt ze de esthetische en ethische dimensie van het leven bijeen. Met een plan en een materiele drager brengt ze de creatie op gang, met een uitnodiging aan deelnemers. Het is een proces van geven en doorgeven. Zorgvuldig kiest ze titels voor haar projecten, met begrippen die geschikt zijn om onze relatie met de omgeving aan te passen. Deelnemers voorzien deze begrippen van nieuwe inhoud. Zo wordt door kunst het esthetische en morele begrippenapparaat vernieuwd en verrijkt.

Lees verder >