KUNST ALS GEBEURTENIS Gelijsteen maakt conceptuele kunst, zij ziet kunst als een vorm van ideeënontwikkeling. Hierbij ziet zij het als haar missie om het kwetsbare, het bijzondere, in haar projecten juist als het sterke naar voren te brengen en als dusdanig vorm te geven. En hierbij zet zij ideeën en termen in die dit optimaal mogelijk maken en het esthetische en het ethische kunnen combineren. En hanteer, herbruikt zij termen als koesteren, luisteren, gedenken. In deze ideeënontwikkeling is sprake van een denkproces, van materiële dragers en van situaties. Ideeën zijn nodig om (iets in) onze omgeving opnieuw gestalte te geven, materiële dragers zijn nodig om het project tastbaar en zichtbaar te maken, en situaties zijn nodig om ideeënontwikkeling als een gezamenlijk proces mogelijk te maken. Als een artistieke vormgeving van onze omgeving, onze buurt, onze stad, onze wereld. Samen met anderen, via de eigen inzichten van de ander. Kunst is in staat om bestaande kaders te doorbreken en een nieuwe beleving of ervaring mogelijk te maken, de esthetische dimensie. Dat is de basis voor verandering, voor de keuze van andere waarden, de keuze voor andere betekenissen, dat is de morele dimensie. Samen de buurt, de stad, het land, en ultiem de wereld meer betekenisvol, meer van ons te maken. Dat is volgens Gelijsteen de grote kracht, de impact, van kunst. Zij ziet ideeënontwikkeling zoals een proces in de tijd waar anderen naar eigen inzichten aan deelnemen en aan verder werken: als een proces van geven en doorgeven. Gelijsteen combineert zo in haar projecten omgevingskunst met ontmoetingskunst. Omgevingskunst door ontmoetingskunst.

Lees verder >