HET PLEIN ALS OPEN MORELE RUIMTE Gelijsteen ziet het als haar rol als kunstenaar om het plein, de grote open ruimtes in de stad, de plekken van samenkomst, De Grote Huiskamer zichtbaar, voelbaar en ervaarbaar te maken. Een plein is niet alleen een wiskundige ruimte van berekenbare afstanden of van een fysische werkelijkheid van harde materialen, krachten en snelheden, er is ook sprake van een historische en morele dimensie van een plein. De geschiedenis van de gebouwen rond een plein, de bouwplannen, het onderhoud. Vooral de geschiedenis van het gebruik van het plein, markten, demonstraties, vieringen, herdenkingen vormt in haar projecten een uitgangspunt om de functie van het plein uit te breiden. Er meer mee mogelijk te maken. En zo werken haar projecten met het idee van de morele dimensie van het plein: het plein als een ontmoetingsruimte. Het plein als een artistieke ruimte, waar een gezamenlijke ideeën ontwikkeling mogelijk is. Het Plein, de open morele ruimte, waar we verandering kunnen bewerkstelligen. Het plein in de buurt, in de stad, en ultiem het Grote Plein dat we wereld noemen. Uiteindelijk is Het Grote Plein de wereld zelf. De wereld ons huis, waar we via de artistieke, morele dimensie, werken aan een compositie van de wereld, een wereld naar onze inzichten.

Lees verder >